πολιτική απορρήτου

Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο και να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεστε, συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης οι οποίοι μαζί με την πολιτική απορρήτου διέπουν την λειτουργία του casinohouse.com.cy.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι σελίδες που έχουν συνταχθεί από την ομάδα του casinohouse.com.cy είναι αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης. Οι πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί στην σύσταση των σελίδων καθώς και οι πληροφορίες και τα στοιχεία αυτών, θεωρούνται απολύτως αξιόπιστες.

Επιπρόσθετα, επειδή δεν υπάρχει εγγύηση για την πληρότητα, την ακρίβεια, την καταλληλότητα και την ορθότητα των πληροφοριών ούτε σιωπηρά, ούτε ρητά, το casinohouse.com.cy δεν αποτελεί για ένα στοίχημα προσφορά και δεν περιλαμβάνει την υποχρέωση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή την βάση μιας οποιασδήποτε σύμβασης.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η δημοσίευση, η λήψη καθώς και η προώθηση σε άλλα πρόσωπα των πληροφοριών που περιέχονται στο casinohouse.com.cy και είναι στην διάθεση σας.

Σύμφωνα πάντα με τις νόμιμες διατάξεις της χώρας τους, το casinohouse.com.cy  προορίζεται μόνο για πρόσωπα στα οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν σε στοιχήματα αθλητικά γενικά ή σε στοιχήματα αθλητικά στο εξωτερικό. Το casinohouse.com.cy απαιτεί να κλείσετε αμέσως αυτή την ιστοσελίδα εφόσον στην χώρα σας απαγορεύεται το αθλητικό στοίχημα.

Το casinohouse.com.cy δεν έχει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για ζημιές και συνέπειες οι οποίες θα μπορούσαν να συμβούν ενδεχομένως και να παρουσιαστούν από την χρήση των συμπερασμάτων που περιλαμβάνονται στα εν λόγω έγγραφα.

Υπευθυνότητα

Για τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα προϊόντα  που διατίθενται στο casinohouse.com.cy έχετε την απόλυτη ευθύνη να διασφαλίσετε ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας.

Νομοθεσία

Θα μπορεί να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του casinohouse.com.cy. Σε αυτή την περίπτωση η ομάδα που δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα επιφυλάσσεται να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Διαβάστε επίσης και τους Όρους και Προϋποθέσεις.